Przejdź do treści

Lista uczestników VI zjazdu absolwentów ZST w Czartajewie 17-18.09.2022 r.

Lista uczestników VI zjazdu absolwentów ZST w Czartajewie 17-18.09.2022 r.:

Czytaj więcej...

VI Zjazd Absolwentów ZST w Czartajewie

VI Zjazd Absolwentów ZST w Czartajewie17 września 2022 r. odbył się VI Zjazd Absolwentów. Najlepszym podsumowaniem tego wydarzenia będzie przemówienie wygłoszone przez Panią Martę Jakimiuk - Dyrektora ZST w Czartajewie:

„Spotykamy się z Absolwentami po 7 latach od ostatniego zjazdu. Pandemia zmusiła nas do dwukrotnego przekładania terminu, jednak tym większa jest radość z dzisiejszego spotkania. 

Dziś przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Na kartach historii tej szkoły wpisali się złotymi literami sportowcy, tancerze „Złotych kłosów”, młodzież uzdolniona w różnych dziedzinach, którą kierowali mądrzy i oddani swojej pracy nauczyciele i wychowawcy. Wspomnień z tamtych czasów, historii i anegdot nie zabraknie podczas dzisiejszych spotkań. Na pewno pojawią się porównania tych dawnych czasów z obecnymi.

To jaka jest teraźniejszość Zespołu Szkół Technicznych przedstawiamy Państwu dziś. Wiele się zmieniło. Są to rzeczy i duże i małe, ale każda z nich cieszy nas, pracowników tej szkoły.

Dziś to 263 uczniów, 42 nauczycieli i 17 pracowników administracji i obsługi oraz komplet wychowanków w internacie. Były lata, kiedy młodzieży było więcej, ale pamiętamy też czas, kiedy kształciło się w naszej placówce tylko 90 uczniów, a w internacie mieszkało 9.

Czytaj więcej...

VI Zjazd Absolwentów - program uroczystości

Konkursy w ZST Czartajew

konkursy w ZST Czartajew17-18 września 2022 roku odbędzie się VI Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół w Czartajewie. Takie spotkanie po latach pozwala na powrót w czasie do tego, co minione, przywołuje wspomnienia z młodości. Na takich imprezach okazuje się, że wspominając szkołę zdecydowanie częściej przywołujemy powstałe tam relacje, pierwsze miłości, czyjś uśmiech i wspólne działania, niż wzory skróconego mnożenia, „jaskółczy niepokój” Kordiana czy cykl rozwoju paproci. Budowaniu takich relacji sprzyjają różnego rodzaju konkursy i zabawy organizowane w szkole, podczas których często ujawniają się czyjeś ukryte talenty wokalne, organizatorskie czy komediowe.  A co za parę lat będą wspominać Ci, którzy niedawno ukończyli Technikum w  Czartajewie?

Czytaj więcej...

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Złote Kłosy”

Złote Kłosy - rok 1998     Funkcjonowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Złote Kłosy” zapisało się złotymi zgłoskami w historii  Technikum w Czartajewie. Dzięki przychylności władz oświatowych, zaangażowaniu kierownictwa, pedagogów i młodzieży  w działalność zespołu, o szkole było głośno w środowisku lokalnym i  wojewódzkim. „ Złote Kłosy” świetnie promowały technikum także na arenie krajowej i międzynarodowej. Wiele uroczystości zostało uświetnionych występami młodych artystów.

     A jakie były początki zespołu „Złote Kłosy” ?

Czytaj więcej...